icmkraj
Menu

Vyhlašovatel a organizátor soutěže Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný Poslání přehlídky

  • vést děti k aktivnímu osvojování literatury, kultivovanému jazykovému projevu a rozšiřovat jejich komunikativní dovednosti
  • prostřednictvím hlasové interpretace literárních textů a tvořivé dramatické výchovy rozvíjet jejich fantazii, tvořivost, estetické cítění a nadání
  • konfrontovat různé styly práce s dětmi

Kategorie
I.kategorie: děti 3 - 4 roky
II.kategorie: děti 5 - 6 let
III.kolektivy (nedělí se podle věku)

eMsport Slaný | Flexy kuchyně Slaný | GRAFOSKLO | Doprava Ohem | DDM Ostrov Slaný | Krouhárna zelí | lékař Slaný - Vilde | Veterina Velvary | Novaveterina-slany.cz | Rottex | Rudle.cz


Nahoru