Novinky

19.05.2020 Kroužky na příští školní rok spouštíme 1.6.!

Přihlašování bude otevřeno v 9:00.

18.05.2020 Klub Pavlač se již do prázdnin neotevře.

Klub Pavlač zůstává nadále uzavřen.

11.05.2020 Nové úřední hodiny pro veřejnost

Od 11.5. je Ostrov znovu otevřen pro veřejnost v těchto úředních hodinách: PO-PÁ 7-13:00.

16.03.2020 Ostrov je pro veřejnost uzavřen!

S ohledem na stávající situaci je Ostrov pro veřejnost uzavřen. V případě, že se s námi potřebujete spojit, využijte prosím primárně emaily na jednotlivé pracovníky nebo volejte na telefon 737 521 978 nebo 605 763 241. O opětovném otevření či změně vás budeme informovat.

17.01.2020 Pozor! v pátek 17.1. není klub Pavlač!

Z technických důvodů bude Pavlač uzavřena.

Pravidla účasti na kroužcích od 11.5.

07.05.2020

Vážení rodiče, děti, přátelé "OSTROVA",
jak jste již nejspíš zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od pondělí 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast v zájmovém vzdělávání ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i DDM "OSTROV" Slaný otevírá většinu svých zájmových kroužků!:-) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro Střediska volného času pro jejich fungování do konce školního roku, které naleznete zde a které jsou pro naši činnost závazné!
 
Výběrem několik nejdůležitějších pokynů:
 
• Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení zde, a které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
 
• Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
 
• Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.  
 
• Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
 
Věříme, že odpovědným přístupem všech zúčastněných zabráníme případnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení! Kancelář "Ostrova" bude pro veřejnost otevřena v upravené otevírací době. Více informací brzy na webu nebo FB "OSTROVA".
 
Přípravy na zájmové kroužky i letní tábory jsou v plném proudu! :-)

Těšíme se na vás!!! 

Přílohy ke stažení:
Ochrana zdraví pro střediska volného času - Metodika MŠMT_779985161_1  
Čestné prohlášení - příloha 779985167