Novinky

21.06.2024 Pavlač je otevřena naposledy 21.6.

V pátek 21.6. je Pavlač naposledy otevřena v tom školním roce, v září začíná opět od 16.9.!

23.10.2023 O prázdniny máme zavřeno!

O podzimní prázdniny ( čt,pá) neběží kroužky ani kluby. Kancelář Ostrova je v tyto dny také uzavřena.

13.10.2023 Dnes Pavlač jen do 15:00!

Od 15:30 probíhá na náměstí TGM 5. ročník Velkého slánské dýňování, všichni jsme tam, proto je v pátek Pavlač výjimečně o hodinu zkrácena, tj. do 15:00.

18.09.2023 Pavlač začíná v týdnu od 18.9.2023

Otvírací doba pro letošní školní rok: PONDĚLÍ: 12:30 - 17:00 ÚTERÝ: 12:30 - 17:00 STŘEDA: 12:30 - 17:00 ČTVRTEK: 12:30 - 17:00 PÁTEK: 12:30 - 16:00

30.05.2023 Do kdy běží Pavlač?

Klub je naposledy tento školní rok otevřen 23.6.2023! Poté se na vás těšíme opět v polovině září a pozor, pro nový rok máme i nová pravidla a změnu v přihlašování! Více přímo v sekci kroužky - Klub Pavlač.

31.03.2023 Pavlač otevřena pouze do 14:30!

Tento pátek 31.3. je Klub Pavlač výjimečně otevřen pouze do 14:30. Děkujeme za pochopení.

02.02.2023 Pololetní prázdniny

O pololetní prázdniny je klub Pavlač uzavřen! O prázdniny neběží ani kroužky!

19.12.2022 Otvírací doba přes vánoční prázdniny

V kanceláři nás naposledy v tomto roce zastihnete ve čtvrtek 22.12., ve čtvrtek také běží všechny kroužky a je naposledy otevřen i klub Pavlač. V pátek 23.12. již máme zavřeno. Těšíme se na vás opět v lednu: od úterý 3.1.2023.

31.08.2022 Klub Pavlač bude otevřen v týdnu od 19.9.!

Volnočasový klub Pavlač zahájí činnost třetí týden v září;-)

13.06.2022 Tento týden končí většina kroužků!

Poslední hodiny kroužků probíhají tento týden:-)

Sledujte nás

Projekty

Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání


 

JSME SPOLUPRACUJÍCÍM SUBJEKTEM PROJEKTU OP VVV
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008238
Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání
Název projektu EN: Learning programs as an effective means of linking formal and non-formal (interest) education

Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00
_____________________________________________________________-__

Celý projekt obsahuje 72 ucelených programů, které vytvořili subjekty zájmového vzdělávání po celé České republice. Programy jsou tvořeny jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání. Programy jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí.

Každý program je rozpracován na 16 vyučovacích hodin. Náplň programů může být využita komplexně, nebo se z jednotlivých programů může použít jen jeho část. Každý nově vytvořený program byl 2x ověřen v praxi na cílové skupině žáků.

Programy s doprovodnými materiály podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

http://regionalniucebnice.ricany.cz/Pics/by-sa.jpgProgramy vytvořené Ostrovem Slaný:


CESTA CHLEBA: 


CESTA CHLEBA PRO MŠ: 

Tento výukový program se zaměřuje na zvyky, tradice, seznámení s tradičními
řemesly, budování vztahu k ruční práci, uvědomění si bohatství přírody,
doplňování školních znalostí, praktické ověření a rozšíření školních znalostí,
rozvoj manuálních zručností.
Zaměřuje se na přiblížení procesu zrození kváskového chleba – od výběru
vhodné lokality pro pěstování obilí, fází růstu rostliny během jednotlivých
ročních období, důležitost živin a vláhy pro rostliny, činností na poli během
celého roku, využívané zemědělské techniky během sklizně, následné
uskladňování zrn a jejich další zpracování, mletí a cílové pečení kváskového
chleba. Program ukazuje porovnání dnešních moderních technických způsobů
práce na poli a ve mlýně s technikami a způsoby sklizně, činností na poli,
mletím mouky a přípravy kváskového chleba v minulosti. Jednotlivé bloky jsou
propojené s tradicí a důležitostí chleba a pečiva v jídelníčku každého člověka.
Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin a je rozdělen na 7
samostatných vyučovacích bloků. Kromě čtvrtého bloku trvají všechny 2
vyučovací hodiny, čtvrtý blok je naplánován na 4 vyučovací hodiny.

Cesta chleba MŠ 
Cesta chleba MŠ - příloha č. 1 
Cesta chleba MŠ - příloha č. 2 


CESTA CHLEBA II PRO 1.- 2.TŘÍDU ZŠ: 

Program je určen žákům 1. a 2. ročníku ZŠ
Tento výukový program se zaměřuje na zvyky, tradice, seznámení s tradičními
řemesly, budování vztahu k ruční práci, uvědomění si bohatství přírody,
doplňování školních znalostí, praktické ověření a rozšíření školních znalostí,
rozvoj manuálních zručnost. Vzdělávací program je vytvořen pro žáky 3. - 5. tříd
základní školy.
Zaměřuje se na přiblížení procesu zrození kváskového chleba – od výběru
vhodné lokality pro pěstování obilí, fází růstu rostliny během jednotlivých
ročních období, důležitost živin a vláhy pro rostliny, činností na poli během
celého roku, využívané zemědělské techniky během sklizně, následné
uskladňování zrn a jejich další zpracování, mletí a cílové pečení kváskového
chleba. Program ukazuje porovnání dnešních moderních technických způsobů
práce na poli a ve mlýně s technikami a způsoby sklizně, činností na poli,
mletím mouky a přípravy kváskového chleba v minulosti. Jednotlivé bloky jsou
propojené s tradicí a důležitostí pečiva v jídelníčku každého člověka.
Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin a je rozdělen na 7
samostatných vyučovacích bloků. Kromě čtvrtého bloku trvají všechny 2
vyučovací hodiny, čtvrtý blok je naplánován na 4 vyučovací hodiny.


Cesta chleba II ( 1.-2.třída ZŠ)
Cesta chleba II ( 1.-2.třída ZŠ) - příloha č. 1
Cesta chleba II ( 1.-2.třída ZŠ) - příloha č. 2 CESTA CHLEBA II PRO 3.-5.TŘÍDU ZŠ: 

Program je určen žákům 3. – 5. ročníku ZŠ
Tento výukový program se zaměřuje na zvyky, tradice, seznámení s tradičními
řemesly, budování vztahu k ruční práci, uvědomění si bohatství přírody,
doplňování školních znalostí, praktické ověření a rozšíření školních znalostí,
rozvoj manuálních zručnosti.
Zaměřuje se na přiblížení procesu zrození kváskového chleba – od výběru
vhodné lokality pro pěstování obilí, fází růstu rostliny během jednotlivých
ročních období, důležitost živin a vláhy pro rostliny, činností na poli během
celého roku, využívané zemědělské techniky během sklizně, následné
uskladňování zrn a jejich další zpracování, mletí a cílové pečení kváskového
chleba. Program ukazuje porovnání dnešních moderních technických způsobů
práce na poli a ve mlýně s technikami a způsoby sklizně, činností na poli,
mletím mouky a přípravy kváskového chleba v minulosti. Jednotlivé bloky jsou
propojené s tradicí a důležitostí pečiva v jídelníčku každého člověka.
Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin a je rozdělen na 7
samostatných vyučovacích bloků. Kromě čtvrtého bloku trvají všechny 2
vyučovací hodiny, čtvrtý blok je naplánován na 4 vyučovací hodiny.

Cesta chleba III (3.-5.třída ZŠ) 
Cesta chleba III (3.-5.třída ZŠ) - příloha č.1 
Cesta chleba III (3.-5.třída ZŠ) - příloha č.2 SVĚT ZVÍŘAT

SVĚT ZVÍŘAT PRO MŠ

Tento výukový program se zaměřuje na životní prostředí zvířat, jejich životní potřeby, vztah člověka k okolnímu prostředí, ekologii, uvědomění si bohatství přírody. Praktickými činnostmi, ukázkami, výtvarnými ztvárněními rozšiřuje a ukotvuje portfolio již získaných znalostí.

Program se zaměřuje na 4 různá životní prostředí zvířat – zvířata chovaná v prostředí farmy, dále volně žijící zvířata v lese a u rybníka a také na chov zvířat v domácích podmínkách.

Výchovně vzdělávacím cílem tohoto programu je výchova k zdravému životnímu stylu, prevence rizikového chování, získání všeobecných znalostí v oblastech zoologie, ochrany životního prostředí, ekologie.

Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Celý vzdělávací program je rozdělen na 4 samostatných vyučovacích celků, z nichž každý trvá 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut.

Program ke stažení:
Svět zvířat včetně metodiky pro MŠ 
Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu 
Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů
Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 
Příloha č. 4 Prezentace k programu 


SVĚT ZVÍŘAT II (1. - 2. ZŠ)

Program se zaměřuje na uvědomění si principů zákonů přírody, bohatství přírody, probuzení zájmu o ekologická témata, aktivní zapojení do ochrany přírody a ŽP, praktické ověření a rozšíření školních znalostí o chovaných zvířatech v chovatelské stanici.

Program se soustředí na 4 různá životní prostředí zvířat – zvířata chovaná v prostředí farmy, dále volně žijící zvířata v lese a u rybníka a také na chov zvířat v domácích podmínkách.

Výchovně vzdělávacím cílem programu je výchova k zdravému životnímu stylu, prevence rizikového chování, získání všeobecných znalostí v oblastech zoologie, ochrany životního prostředí a ekologie.

Dále doplňování školních znalostí, praktické ověření teoretických znalostí, získání všeobecných vědomostí o ochraně přírody a seznámení se s vlivy působení člověka na životní prostředí.

Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Celý vzdělávací program je rozdělen na 4 samostatných vyučovacích celků, z nichž každý trvá 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut.

Program ke stažení:
Svět zvířat II včetně metodiky 
Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu 
Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů 
Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 
Příloha č. 4 Prezentace k programu 

 

 

SVĚT ZVÍŘAT III (3. - 5. třída ZŠ)


 

Program se zaměřuje na uvědomění si principů zákonů přírody, bohatství přírody, probuzení zájmu o ekologická témata, aktivní zapojení do ochrany přírody a ŽP, praktické ověření a rozšíření školních znalostí o chovaných zvířatech v chovatelské stanici.

Program se soustředí na 4 různá životní prostředí zvířat – zvířata chovaná v prostředí farmy, dále volně žijící zvířata v lese a u rybníka a také na chov zvířat v domácích podmínkách.

Výchovně vzdělávacím cílem programu je výchova k zdravému životnímu stylu, prevence rizikového chování, získání všeobecných znalostí v oblastech zoologie, ochrany životního prostředí a ekologie.

Dále doplňování školních znalostí, praktické ověření teoretických znalostí, získání všeobecných vědomostí o ochraně přírody a seznámení se s vlivy působení člověka na životní prostředí.

Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Celý vzdělávací program je rozdělen na 4 samostatných vyučovacích celků, z nichž každý trvá 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut.

Program ke stažení:
Svět zvířat III včetně metodiky 
Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu 
Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů 
Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 
Příloha č. 4 Prezentace k programu 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.