Novinky

09.09.2021 Otevření Klubu Pavlač

Klub Pavlač bude otevřen od pondělí 13.9.!

18.05.2021 Nabídka kroužků zveřejněna!

Nabídka kroužků na další školní rok je nově zveřejněna na našem webu v sekci KROUŽKY. Přihlašování otvíráme tradičně na Den dětí - 1.6. v 9:00.

16.04.2021 V pátek je zavřeno!

V pátek 16. dubna je z provozních důvodů Ostrov pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

02.12.2020 Klub Pavlač zůstává zatím uzavřen.

Volnočasový klub zůstává do odvolání uzavřen.

05.10.2020 Klub Pavlač uzavřen

Klub Pavlač po dobu nouzového stavu uzavřen! Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, která vydala mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje DDM "OSTROV" SLANÝ NEBUDE REALIZOVAT ZÁJMOVOU ČINNOST OD 5. 10. DO 18. 10. 2020. Týká se i činnosti Klubu Pavlač.

14.09.2020 Pavlač otevřena :-)

Těšíme se na Vás v klubu Pavlač! Začínáme v pondělí 14.9., otvírací doba bude: PO - ČT 13:00 - 16:00 PÁ 13:00 - 15:00

19.05.2020 Kroužky na příští školní rok spouštíme 1.6.!

Přihlašování bude otevřeno v 9:00.

18.05.2020 Klub Pavlač se již do prázdnin neotevře.

Klub Pavlač zůstává nadále uzavřen.

11.05.2020 Nové úřední hodiny pro veřejnost

Od 11.5. je Ostrov znovu otevřen pro veřejnost v těchto úředních hodinách: PO-PÁ 7-13:00.

16.03.2020 Ostrov je pro veřejnost uzavřen!

S ohledem na stávající situaci je Ostrov pro veřejnost uzavřen. V případě, že se s námi potřebujete spojit, využijte prosím primárně emaily na jednotlivé pracovníky nebo volejte na telefon 737 521 978 nebo 605 763 241. O opětovném otevření či změně vás budeme informovat.

Projekty

Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání


 

JSME SPOLUPRACUJÍCÍM SUBJEKTEM PROJEKTU OP VVV
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008238
Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_032
Název výzvy: Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání
Název projektu EN: Learning programs as an effective means of linking formal and non-formal (interest) education

Fyzická realizace projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00
_____________________________________________________________-__

Celý projekt obsahuje 72 ucelených programů, které vytvořili subjekty zájmového vzdělávání po celé České republice. Programy jsou tvořeny jako výstup z programu financovaného EU – Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání – Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání. Programy jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí.

Každý program je rozpracován na 16 vyučovacích hodin. Náplň programů může být využita komplexně, nebo se z jednotlivých programů může použít jen jeho část. Každý nově vytvořený program byl 2x ověřen v praxi na cílové skupině žáků.

Programy s doprovodnými materiály podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

http://regionalniucebnice.ricany.cz/Pics/by-sa.jpgProgramy vytvořené Ostrovem Slaný:


CESTA CHLEBA: 


CESTA CHLEBA PRO MŠ: 

Tento výukový program se zaměřuje na zvyky, tradice, seznámení s tradičními
řemesly, budování vztahu k ruční práci, uvědomění si bohatství přírody,
doplňování školních znalostí, praktické ověření a rozšíření školních znalostí,
rozvoj manuálních zručností.
Zaměřuje se na přiblížení procesu zrození kváskového chleba – od výběru
vhodné lokality pro pěstování obilí, fází růstu rostliny během jednotlivých
ročních období, důležitost živin a vláhy pro rostliny, činností na poli během
celého roku, využívané zemědělské techniky během sklizně, následné
uskladňování zrn a jejich další zpracování, mletí a cílové pečení kváskového
chleba. Program ukazuje porovnání dnešních moderních technických způsobů
práce na poli a ve mlýně s technikami a způsoby sklizně, činností na poli,
mletím mouky a přípravy kváskového chleba v minulosti. Jednotlivé bloky jsou
propojené s tradicí a důležitostí chleba a pečiva v jídelníčku každého člověka.
Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin a je rozdělen na 7
samostatných vyučovacích bloků. Kromě čtvrtého bloku trvají všechny 2
vyučovací hodiny, čtvrtý blok je naplánován na 4 vyučovací hodiny.

Cesta chleba MŠ 
Cesta chleba MŠ - příloha č. 1 
Cesta chleba MŠ - příloha č. 2 


CESTA CHLEBA II PRO 1.- 2.TŘÍDU ZŠ: 

Program je určen žákům 1. a 2. ročníku ZŠ
Tento výukový program se zaměřuje na zvyky, tradice, seznámení s tradičními
řemesly, budování vztahu k ruční práci, uvědomění si bohatství přírody,
doplňování školních znalostí, praktické ověření a rozšíření školních znalostí,
rozvoj manuálních zručnost. Vzdělávací program je vytvořen pro žáky 3. - 5. tříd
základní školy.
Zaměřuje se na přiblížení procesu zrození kváskového chleba – od výběru
vhodné lokality pro pěstování obilí, fází růstu rostliny během jednotlivých
ročních období, důležitost živin a vláhy pro rostliny, činností na poli během
celého roku, využívané zemědělské techniky během sklizně, následné
uskladňování zrn a jejich další zpracování, mletí a cílové pečení kváskového
chleba. Program ukazuje porovnání dnešních moderních technických způsobů
práce na poli a ve mlýně s technikami a způsoby sklizně, činností na poli,
mletím mouky a přípravy kváskového chleba v minulosti. Jednotlivé bloky jsou
propojené s tradicí a důležitostí pečiva v jídelníčku každého člověka.
Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin a je rozdělen na 7
samostatných vyučovacích bloků. Kromě čtvrtého bloku trvají všechny 2
vyučovací hodiny, čtvrtý blok je naplánován na 4 vyučovací hodiny.


Cesta chleba II ( 1.-2.třída ZŠ)
Cesta chleba II ( 1.-2.třída ZŠ) - příloha č. 1
Cesta chleba II ( 1.-2.třída ZŠ) - příloha č. 2 CESTA CHLEBA II PRO 3.-5.TŘÍDU ZŠ: 

Program je určen žákům 3. – 5. ročníku ZŠ
Tento výukový program se zaměřuje na zvyky, tradice, seznámení s tradičními
řemesly, budování vztahu k ruční práci, uvědomění si bohatství přírody,
doplňování školních znalostí, praktické ověření a rozšíření školních znalostí,
rozvoj manuálních zručnosti.
Zaměřuje se na přiblížení procesu zrození kváskového chleba – od výběru
vhodné lokality pro pěstování obilí, fází růstu rostliny během jednotlivých
ročních období, důležitost živin a vláhy pro rostliny, činností na poli během
celého roku, využívané zemědělské techniky během sklizně, následné
uskladňování zrn a jejich další zpracování, mletí a cílové pečení kváskového
chleba. Program ukazuje porovnání dnešních moderních technických způsobů
práce na poli a ve mlýně s technikami a způsoby sklizně, činností na poli,
mletím mouky a přípravy kváskového chleba v minulosti. Jednotlivé bloky jsou
propojené s tradicí a důležitostí pečiva v jídelníčku každého člověka.
Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin a je rozdělen na 7
samostatných vyučovacích bloků. Kromě čtvrtého bloku trvají všechny 2
vyučovací hodiny, čtvrtý blok je naplánován na 4 vyučovací hodiny.

Cesta chleba III (3.-5.třída ZŠ) 
Cesta chleba III (3.-5.třída ZŠ) - příloha č.1 
Cesta chleba III (3.-5.třída ZŠ) - příloha č.2 SVĚT ZVÍŘAT

SVĚT ZVÍŘAT PRO MŠ

Tento výukový program se zaměřuje na životní prostředí zvířat, jejich životní potřeby, vztah člověka k okolnímu prostředí, ekologii, uvědomění si bohatství přírody. Praktickými činnostmi, ukázkami, výtvarnými ztvárněními rozšiřuje a ukotvuje portfolio již získaných znalostí.

Program se zaměřuje na 4 různá životní prostředí zvířat – zvířata chovaná v prostředí farmy, dále volně žijící zvířata v lese a u rybníka a také na chov zvířat v domácích podmínkách.

Výchovně vzdělávacím cílem tohoto programu je výchova k zdravému životnímu stylu, prevence rizikového chování, získání všeobecných znalostí v oblastech zoologie, ochrany životního prostředí, ekologie.

Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Celý vzdělávací program je rozdělen na 4 samostatných vyučovacích celků, z nichž každý trvá 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut.

Program ke stažení:
Svět zvířat včetně metodiky pro MŠ 
Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu 
Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů
Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 
Příloha č. 4 Prezentace k programu 


SVĚT ZVÍŘAT II (1. - 2. ZŠ)

Program se zaměřuje na uvědomění si principů zákonů přírody, bohatství přírody, probuzení zájmu o ekologická témata, aktivní zapojení do ochrany přírody a ŽP, praktické ověření a rozšíření školních znalostí o chovaných zvířatech v chovatelské stanici.

Program se soustředí na 4 různá životní prostředí zvířat – zvířata chovaná v prostředí farmy, dále volně žijící zvířata v lese a u rybníka a také na chov zvířat v domácích podmínkách.

Výchovně vzdělávacím cílem programu je výchova k zdravému životnímu stylu, prevence rizikového chování, získání všeobecných znalostí v oblastech zoologie, ochrany životního prostředí a ekologie.

Dále doplňování školních znalostí, praktické ověření teoretických znalostí, získání všeobecných vědomostí o ochraně přírody a seznámení se s vlivy působení člověka na životní prostředí.

Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Celý vzdělávací program je rozdělen na 4 samostatných vyučovacích celků, z nichž každý trvá 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut.

Program ke stažení:
Svět zvířat II včetně metodiky 
Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu 
Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů 
Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 
Příloha č. 4 Prezentace k programu 

 

 

SVĚT ZVÍŘAT III (3. - 5. třída ZŠ)


 

Program se zaměřuje na uvědomění si principů zákonů přírody, bohatství přírody, probuzení zájmu o ekologická témata, aktivní zapojení do ochrany přírody a ŽP, praktické ověření a rozšíření školních znalostí o chovaných zvířatech v chovatelské stanici.

Program se soustředí na 4 různá životní prostředí zvířat – zvířata chovaná v prostředí farmy, dále volně žijící zvířata v lese a u rybníka a také na chov zvířat v domácích podmínkách.

Výchovně vzdělávacím cílem programu je výchova k zdravému životnímu stylu, prevence rizikového chování, získání všeobecných znalostí v oblastech zoologie, ochrany životního prostředí a ekologie.

Dále doplňování školních znalostí, praktické ověření teoretických znalostí, získání všeobecných vědomostí o ochraně přírody a seznámení se s vlivy působení člověka na životní prostředí.

Vzdělávací program je naplánován na 16 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Celý vzdělávací program je rozdělen na 4 samostatných vyučovacích celků, z nichž každý trvá 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut.

Program ke stažení:
Svět zvířat III včetně metodiky 
Příloha č. 1 - Soubor materiálů pro realizaci programu 
Příloha č. 2 - Soubor metodických materiálů 
Příloha č. 3 Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 
Příloha č. 4 Prezentace k programu