Novinky

24.10.2019 O prázdniny máme zavřeno.

O podzimní prázdniny 28.-30.10. kroužky, kluby ani keramická dílna pro veřejnost neběží. Kancelář bude také uzavřena, zastihnete nás opět ve čtvrtek 31.10. 7:00 - 15:30.

23.10.2019 Hory jsou na webu!

Účastníci, kteří s námi byli již vloni mají možnost se přihlásit přednostně v termínu od 21.10. (8:00) - 24.10.2019, ostatní mají možnost od 5.11.2019 od 9.00.

14.06.2019 Klub Pavlač uzavřen!

Od 14.6. je uzavřen Klub Pavlač, budeme se na děti těšit opět v září v nově zrekonstruovaném prostoru Pavlače. Děkujeme za pochopení😅

20.05.2019 Rekonstrukce Klubu Pavlač!

Z důvodu rekonstrukce bude klub v termínu 20.5. do 25.5. uzavřen. Děkujeme za pochopení.

ŠABLONY

Od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 je Dům dětí a mládeže „OSTROV“ Slaný zapojen do projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Šablony II, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU.
 
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity „OSTROVA“ jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, podporu dětí ohrožených školním neúspěchem za pomoci školních asistentů a rozvoj klíčových kompetencí dětí formou klubů: klub komunikace v cizím jazyce a klub zábavné logiky a deskových her. Dále budou podporovány extrakurikulární aktivity (projektové dny mimo SVČ).
 

Název projektu dle MS2014+: Šablony II OSTROV
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010740
Celková alokace finančních prostředků na projekt: 1. 255.104 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Ostrov

Název školy příjemce Dům dětí a mládeže "OSTROV", Slaný, Šultysova 518
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010740